Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Informacje o inwestycji przy świetlicy wiejskiej w Chorupniku.

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 15 października 2023 r

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Zwrot akcyzy za olej napędowy

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Gorzków, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego. Nie zwlekaj!