Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Kontrolami objęte będą nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Informacja na temat bezpłatnego odbioru folii rolniczych. 29-31 lipca 2024

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gorzków za 2023 rok.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej inwestycji realizowanej przez SIM Wschód.