Informacja Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zaproszenie na XXXV wystawę zwierząt hodowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych w Sitnie. 100-lecie LODR w Końskowoli.

Badania ankietowe GUS

W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dot. gospodarstw rolnych.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacje i komunikaty dotyczące wścieklizny.

Informacja Państwowej Inspekcjii Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie.

Ochrona pszczół przed środkami ochrony roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie zamieszcza komunikat – zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.