Informacja dotycząca odpłatności za bezzasadne wezwania serwisowe.

Informacja Starosty Krasnostawskiego

 Starosta Krasnostawski serdecznie zaprasza na uroczystości 15 sierpnia 2023 r.

Informacja WFOSiGW w Lublinie

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Gwarancja rekompensaty z tytułu utraty przychodów z działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.

Informacja Starosty Krasnostawskiego

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zapraszają na Rajd Rowerowy „Tour de Lubelskie w powiecie krasnostawskim”, który odbędzie się 23 lipca 2023 r. na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3.