Nieodplatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2024 r. na terenie Powiatu Krasnostawskiego w dalszym ciągu jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja dotycząca monitoringu chorób zakaźnych na terenie gminy Gorzków oraz szkoleń z bioasekuracji oraz uboju na użytek własny.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja dotycząca opublikowania zarządzenia nakazującego odstrzał sanitarny dzików na terenie powiatu krasnostawskiego w ilości 38 szt.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym.