Tło grafiki stanowi dom jednorodzinny, u dołu na czerwonym pasie biały napis Wybory Sołtysów. W lewym górnym rogu na białym tle herb gminy gorzków
W tle grafiki z napisem Sołtys Borów 2020 domy jednorodzinne. W lewym dolnym rogu ręka wrzucająca do urny kartę do głosowania

Informacje dotyczące uzupełniających wyborów sołtysa w miejscowości Borów.