Informacja Wójta Gminy Gorzków

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków - Etap B.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Informacja o możliwości składania wniosków o szacowanie strat powstałych wskutek wiosennych przymrozków.

Zapraszamy do konsultacji dokumentacji dotyczącej budowy drogi w m. Olesin i Wielobycz-Kolonia.

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu ponownego głosowania w wyborach samorządowych – 21 kwietnia 2024 r