Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Gorzków zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021 - 2027

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Gorzków zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023.

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Gorzków zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2031.

Konsultacje społeczne

Prosimy o wsparcie i zaangażowanie w wypełnieniu anonimowego badania ankietowego.