Obszar Gminy Gorzków podzielony jest na 23 sołectwa. Te jednostki pomocnicze gminy na czele z sołtysem pomagają zadbać o nawet najdrobniejsze sprawy dotyczące danej miejscowości, aby jej mieszkańcom żyło się lepiej, bezpieczniej i wygodniej.