Prezentujemy porządki obrad archiwalnych sesji Rady Gminy oraz protokoły z posiedzeń.

 

 

I Sesja Rady Gminy | 2 maja 2024 roku

Protokół z sesji

 

Zaproszenie

RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 24 kwietnia 2024 roku

Zgodnie z Postanowieniem Nr 516/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I Sesji Rady Gminy na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 167 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) zawiadamiam o:

I Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 2 maja 2024 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze.
  3. Złożenia ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Złożenia ślubowania przez Wójta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  5. Przyjęcie ewentualnego porządku dalszych obrad.

 Z upoważnienia Komisarza Wyborczego
Zastępca Wójta
/-/ Piotr Cichosz