WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

 

Gorzków-Osada, 13 maja 2024 roku

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Wójt Gminy Gorzków informuje

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu gruntów przeznaczonych do najmu

Lp Przedmiot najmu Działka nr ewid.
Adres
Obręb Wysokość opłaty miesięcznej Tytuł prawny
1 Grunt o powierzchni 9,75 m2 pod paczkomat

Nr ewid 477/5 Gorzków Osada ul. Główna 21

obręb nr 0012 Gorzków-Osada 300,00 zł + VAT/ miesięcznie Własność KW ZA1Z/00055606/4

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od dnia 13 maja 2024 r. do dnia 3 czerwca 2024 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informację o wywieszonym wykazie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Dodatkowe informacje dotyczące powyższego wykazu nieruchomości udzielane będą telefonicznie pod numerem tel.: 846838156 wew. 318 lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 7.

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Piotr Cichosz