W związku z realizacją dokumentacji projektowej w ramach Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej nr 109721l od km 0+000 do km 1+610 w m. Olesin i w m. Wielobycz–Kolonia” zapraszamy właścicieli działek zlokalizowanych przy wyżej wymienionej drodze do Urzędu Gminy w Gorzkowie celem zapoznania z dokumentacją techniczną projektowanej drogi i wynikającymi z tego faktu wywłaszczeniami gruntów na poczet poszerzenia pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa wyłożona została od dnia 24 kwietnia do dnia 7 maja w godz. od 7:30 do 15:00 w budynku Urzędu Gminy w Gorzkowie, pokój nr 9.