Informujemy, że zadanie „Przebudowa stacji ujęcia wody w miejscowości Orchowiec” zostało zrealizowane w okresie od dnia 23-12-2021 do dnia 30-01-2024.

Zakres rzeczowy obejmował studnie głębinowe, zestawy pompowe hydroforni, stację usuwania azotanów, armaturę hali głównej, urządzenia sterowni, chlorowni, glazurę i terakotę, remont zbiorników, pokrycie dachowe i instalację fotowoltaiczną.

Koszt całkowity zadania to 1 894 446,00 zł. Kwota pomocy 967 393,00 zł. Zadanie było realizowane w formule zaprojektuj wybuduj. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 11 października 2023 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich