Informujemy, że Gmina Gorzków przekazała plac budowy pod realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 109724L w miejscowości Felicjan”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość inwestycji wynosi 716 867,86 zł, wartość dofinansowania to 430 120,71 zł, wkład własny Gminy Gorzków do zadania wynosi 286 747,15 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa i pobocza. Projektowana szerokość jezdni wynosi 3,5 m, łączna długość budowanego odcinka wynosi 355 metrów.

Tablica dofinansowanie inwestycji Felicjan