Informujemy, że Gmina Gorzków przekazała plac budowy pod realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109729L dr. woj. 842 - Chorupnik - Kol. Chorupnik”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość inwestycji wynosi 1 350 715,77 zł, wartość dofinansowania to 810 429,46 zł, wkład własny Gminy Gorzków do zadania wynosi 540 286,31 zł.

W ramach zadania zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych, zostanie ona zastąpiona nawierzchnią asfaltową, wykonane zostaną pobocza i rów odwadniający. Projektowana szerokość jezdni wynosi 3,5 m, łączna długość przebudowywanego odcinka wynosi 606 metrów.

Tablica dofinansowanie inwestycji Chorupnik