Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, żę w roku 2024 na terenie gminy Gorzków będzie przeprowadzony monitoring chorób zakaźnych bydła: enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła i gruźlicy w miejscowościach Baranica, Antoniówka i Felicjan. Monitoring choroby Aujeszkyego w stadach utrzymujących trzodę chlewną zostanie przeprowadzony w całej gminie Gorzków. O terminach pobierania prób będą informowani sołtysi poszczególnych miejscowości z parodniowym wyprzedzeniem.

Jednocześnie wzorem lat ubiegłych, w załączniku do niniejszego pisma, przedstawiam terminy szkoleń dla właścicieli gospodarstw, w których utrzymywane są zwierzęta. Tematem szkoleń będzie bioasekuracja, mająca na celu ograniczenie do minimum wniknięcie czynnika zakaźnego do gospodarstwa (w szczególności wirus afrykańskiego pomoru świń, wirus grypy ptasiej czy wścieklizny) oraz uzyskanie uprawnień do przeprowadzenia uboju na użytek własny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
/-/ Małgorzata Kalinowska