Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Posiadaczu zwierząt!

Zgodnie z art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. do 6 stycznia 2024 roku posiadacze zwierząt mają obowiązek uzupełnić w aplikacji IRZplus:

  • dla gatunku bydło, owce i kozy - opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada, oraz
  • dla gatunku świnie - opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada

Uzupełnienia informacji można dokonać na dwa sposoby: