WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

z dnia 31 października 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 5 a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Gminy Gorzków nr VI/27/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Gorzków (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 1946), Wójt Gminy Gorzków zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest

projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.

Termin konsultacji:

od 31 października 2023 r. do 14 listopada 2023 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Gorzków.

Forma konsultacji:

Opinie należy przedstawiać pisemnie na wzorze formularza zmian do projektu Programu, dostępnym w dokumentach do pobrania. Opinie należy kierować na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul Główna 9, 22 – 315 Gorzków-Osada
Wyrażanie opinii elektronicznie na wzorze formularza zmian do projektu Programu, należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoba Kontaktowa:

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny Urzędu Gminy – Piotr Cichosz – Zastępca Wójta, do którego należą sprawy organizacji pozarządowych.
Telefon kontaktowy: 846838156, wew.302, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dokumenty Informacyjne:

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków z dnia 31 października 2023 roku nr 49/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Roczny Program Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024 - PROJEKT