Działająca na terenie naszej gminy Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach Szlacheckich po raz kolejny znalazła się w gronie beneficjentów programu Aktywna Lubelszczyzna. W ramach realizacji projektu „Pierwsza pomoc” OSP zakupiła zestaw ratowniczy PSP-R1, deskę ortopedyczną i szyny Kramera. Wyposażenie medyczne zostało wykorzystane w ramach promocji wiedzy dotyczącej zasad udzielania pierwszej pomocy podczas Święta Plonów 15 sierpnia, a także w ramach szkoleń dla mieszkańców.
Jedno z nich odbyło się 26 października br. w Szkole podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gorzkowie. Strażacy-ratownicy z OSP w Piaskach Szlacheckich pokazywali uczniom, jak należy postępować z osobami wymagającymi udzielenia pierwszej pomocy.

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.