Wójt Gminy Gorzków, zgodnie z art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 497) podaje do wiadomości publicznej informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 15 października 2023 r., dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania na terenie Gminy Gorzków.

W ramach gminnego przewozu pasażerskiego, w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy. Kursy odbędą się w odstępie co najmniej 4 godzin, liczonych od momentu zakończenia kursu.

Poniżej przedstawia się linię komunikacyjną transportu wyborców, wraz z uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych oraz godzin odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych.

Wójt Gminy Gorzków 
/-/ Marek Kasprzak