Komunikat o jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Olesin

W dniu 12 września 2023 roku stwierdzono:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi

Woda z powyższego wodociągu nadaje się tylko do spłukiwania toalet.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Olesin zaopatruje w wodę ok. 157 mieszkańców miejscowości Bobrowe, Olesin

Wyznaczono punkty dystrybucji wody:
- Świetlica Wiejska w Bobrowem
- Budynek byłego sklepu w Olesinie