Wesoła rodzina trzymająca się za ręce, od lewej tata, córeczka, synek i żona trzymająca niemowlę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 są przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2023 roku, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną już od dnia 1 lipca 2023 roku.

Składania wniosków można dokonać za pośrednictwem:

  • strony internetowej empatia.mpips.gov.pl
  • platformy teleinformatycznej ePUAP
  • placówki pocztowej
  • osobiście - poprzez złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzkowie, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
84 6838506 | 84 6838156 wew. 327, 326
lub w siedzibie Ośrodka.