Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzków na rok 2024. Odbiorca odpadów pozostał ten sam.

Zwracamy również uwagę, że odpady zmieszane będą odbierane raz w miesiącu. Dostarczanie odpadów przez mieszkańców do PSZOK zostaje bez zmian - obowiązuje każdy ostatni piątek miesiąca.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzków na rok 2024

  REJON I
  ANTONIÓWKA, BARANICA, BOGUSŁAW, BORÓW,
BORÓW-KOLONIA, BORSUK, CHORUPNIK, CZYSTA
DĘBINA, CZYSTA DĘBINA-KOLONIA, FELICJAN,
JÓZEFÓW, ORCHOWIEC
MIESIĄC POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI,
BIOODPADY
SEGREGOWANE
PLASTIK, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
STYCZEŃ 25  
LUTY 26 26
MARZEC 25  
KWIECIEŃ 25 25
MAJ 27  
CZERWIEC 24 24
LIPIEC 25  
SIERPIEŃ 26 26
WRZESIEŃ 26  
PAŹDZIERNIK 28 28
LISTOPAD 26  
GRUDZIEŃ 19 19
  REJON II
  BOBROWE, GORZKÓW-OSADA, GORZKÓW-WIEŚ,
GÓRY, OLESIN, PIASKI SZLACHECKIE, WIDNIÓWKA,
WIELKOPOLE, WIELOBYCZ, WIŚNIÓW, ZAMOSTEK
MIESIĄC POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI,
BIOODPADY
SEGREGOWANE
PLASTIK, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
STYCZEŃ 26  
LUTY 27 27
MARZEC 26  
KWIECIEŃ 26 26
MAJ 28  
CZERWIEC 25 25
LIPIEC 26  
SIERPIEŃ 27 27
WRZESIEŃ 27  
PAŹDZIERNIK 29 29
LISTOPAD 27  
GRUDZIEŃ 20 20

POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI - worki czarne, BIODEGRADOWALNE (worek brązowy)

SEGREGOWANE - SZKŁO (worek zielony), PLASTIK (worek żółty), PAPIER (worek niebieski),

Worki z odpadami powinny być wystawione przed godz. 7:00 w pasie drogowym przy posesji.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzków na rok 2024 |pdf 414,06kb|

 

  ZABUDOWA WIELORODZINNA
MIESIĄC POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI,
BIOODPADY
SEGREGOWANE
PLASTIK, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
STYCZEŃ 26  
LUTY 27 27
MARZEC 26  
KWIECIEŃ 26 26
MAJ 28  
CZERWIEC 25 25
LIPIEC 26  
SIERPIEŃ 27 27
WRZESIEŃ 27  
PAŹDZIERNIK 29 29
LISTOPAD 27  
GRUDZIEŃ 20 20

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej na rok 2024 |pdf 409,71kb|