Krasnystaw 21 maja 2024 roku

Komunikat nr 18 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody, która została pobrana w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Gorzków w dniu 14.05.2024 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, dla którego udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie azotanów, zgodnie z decyzją ONS-HK.9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody wynosiła od 41,4 mg/l do 46,7 mg/l.

 

 

Krasnystaw 18 kwietnia 2024 roku

Komunikat nr 17 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie raportów z badań wody, która została pobrana w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie w dniu 15.04.2024 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, dla którego udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie azotanów, zgodnie z decyzją ONS-HK.9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody wynosiła od 36,6 mg/l do 47,9 mg/l.

 

 

Krasnystaw 22 lutego 2024 roku

Komunikat nr 16 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z pobierania i badań wody, która została pobrana w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Gorzków w dniu 14.02.2024 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, dla którego udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie azotanów, zgodnie z decyzją ONS-HK. 9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody wynosiła od 31,2 mg/l do 42,9 mg/l.

 

 

Krasnystaw 26 stycznia 2024 roku

Komunikat nr 15 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie raportów z badań wody, która została pobrana w dniu 22.01.2024 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie nadzoru nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, dla którego udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie azotanów, zgodnie z decyzją ONS-HK. 9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody wynosiła od 31,0 mg/l do 52,2 mg/l.

 

 

Krasnystaw 30 listopada 2023 roku

Komunikat nr 14 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z pobierania i badań wody, która została pobrana w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Gorzków w dniu 17.11.2023 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, dla którego udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie
azotanów, zgodnie z decyzją ONS-HK.9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 3 próbkach wody wynosiła od 42,4 mg/l do 51,9 mg/l.

 

 

Krasnystaw 18 sierpnia 2023 roku

Komunikat nr 13 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie raportów z badań wody, która została pobrana w dniu 11.09.2023 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, dla którego udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie azotanów, zgodnie z decyzją ONS-HK. 9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody wynosiła od 37,8 mg/l do 48,2 mg/l.

 

 

Krasnystaw 25 sierpnia 2023 roku

Komunikat nr 12 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody, która została pobrana w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Gorzków w dniu 21.08.2023 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, dla którego udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie azotanów, zgodnie z decyzją ONS-HK. 9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody wynosiła od 53,7 mg/l do 63,2 mg/l.

 

 

Krasnystaw 20 czerwca 2023 roku

Komunikat nr 11 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie raportów z badań wody, która została pobrana w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie w dniu 14.06.2023 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, dla którego udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie azotanów, zgodnie z decyzją ONS-HK. 9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody wynosiła od 48,9 mg/l do 50,1 mg/l.

 

 

Krasnystaw 12 maja 2023 roku

Komunikat nr 10 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody, która została pobrana w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez Gminę Gorzków w dniu 05.05.2023 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, dla którego udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie azotanów, zgodnie z decyzją ONS-HK. 9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody wynosiła od 60,4 mg/l do 62,1 mg/l.

 

 

Krasnystaw 31 marca 2023 roku

Komunikat nr 9 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody, która została pobrana w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie w dniu 28.03.2023 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, dla którego udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie azotanów, zgodnie z decyzją ONS-HK. 9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody wynosiła od 52,1 mg/l do 53,4 mg/l.

 

 

Krasnystaw 31 stycznia 2023 roku

Komunikat nr 8 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody, która została pobrana w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez Gminę Gorzków w dniu 27.01.2023 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, dla którego udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie
azotanów, zgodnie z decyzją ONS-HK. 9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody wynosiła od 43,6 mg/l do 46,0 mg/l.

 

 

Krasnystaw 6 grudnia 2022 roku

Komunikat nr 7 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie raportu zbiorczego z badań wody, która została pobrana w ramach bieżącego nadzoru w dniu 28.11.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, dla którego udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie azotanów, zgodnie z decyzją ONS-HK.9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody wynosiła od 44,7 mg/l do 45,6 mg/l.

 

 

Krasnystaw 12 października 2022 roku

Komunikat nr 6 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z pobierania i badań wody, która została pobrana w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Gorzków w dniu 6.10.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, na którym udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec w zakresie azotanów zgodnie z decyzją ONS-HK. 9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody wynosiła od 39,3 mg/l do 42,5 mg/l.

 

 

Krasnystaw 21 września 2022 roku

Komunikat nr 5 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie raportu zbiorczego z badań i raportu z badań wody, która została pobrana w ramach bieżącego nadzoru w dniach 30.08.2022 r. i 05.09.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec gm. Gorzków, na którym udzielono zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec w zakresie azotanów zgodnie z decyzją ONS-HK.9012.1.41.2021 wydaną dnia 21.12.2021 r. informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody wynosiła od 40,3 mg/l do 45,4 mg/l.

 

 

Krasnystaw 15 lipca 2022 roku

Komunikat nr 4 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 4 maja 2022 roku z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec gm. Gorzków, w związku z wydaną w dniu 21 grudnia 2021 roku decyzją ONS-HK.9012.1.41.2021 udzielającą zgody na odstępstwo od wymagań jakimi powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu Orchowiec w zakresie azotanów informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 5 próbkach wody pobranej z wodociągu Orchowiec w dniu 27 czerwca 2022 roku i 11 lipca 2022 roku wynosiła od 46,0 mg/l do 53,5 mg/l.

 

 

Krasnystaw 11 maja 2022 roku

Komunikat nr 3 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 4 maja 2022 roku z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec gm. Gorzków, w związku z wydaną w dniu 21 grudnia 2021 roku decyzją ONS-HK.9012.1.41.2021 udzielającą zgody na odstępstwo od wymagań jakimi powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu Orchowiec w zakresie azotanów informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 4 próbkach wody pobranej z wodociągu Orchowiec w dniu 4 maja 2022 roku wynosiła od 52,0 mg/l do 54,8 mg/l.

 

 

Krasnystaw 3 lutego 2022 roku

Komunikat nr 2 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 19 stycznia 2022 roku oraz 25 stycznia 2022 roku z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec gm. Gorzków, w związku z wydaną w dniu 21 grudnia 2021 roku decyzją ONS-HK.9012.1.41.2021 udzielającą zgody na odstępstwo od wymagań jakimi powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu Orchowiec w zakresie azotanów informuje, że

oznaczona zawartość azotanów w 5 próbkach wody pobranej z wodociągu Orchowiec w dniu 19 stycznia 2022 roku oraz w dniu 25 stycznia 2022 roku wynosiła od 42,4 mg/l do 54,9 mg/l.

 

 

Krasnystaw 21 grudnia 2021 roku

Komunikat nr 1 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec, gm. Gorzków, zaopatrującego miejscowości Orchowiec, Bogusław, Felicjan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), informuje odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec gm. Gorzków, że w związku ze stwierdzonymi, utrzymującymi się przekroczeniami stężenia azotanów w wodzie:

Dnia 21 grudnia 2021 roku została wydana zgoda na odstępstwo od wymagań jakimi powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu Orchowiec w zakresie azotanów na okres do 21 grudnia 2024 roku; dopuszczalne stężenie azotanów ustalono do 95mg/l.