Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzków w 2020 r.

Wójt Gminy Gorzków ogłasza wybór ofert na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzków w 2020 r." Oferty można składać w terminie do dnia 29 kwietnia 2020 r. Dopuszcza się złożenie ofert w formie elektronicznej (skan oferty). Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//