Poniżej zamieszczamy wykaz planowanych punktów dystrybucji jodku potasu na wypadek zagrożenia radiacyjnego:

 

LP Miejsce dystrybucji Adres
1 Szkoła Podstawowa w Gorzkowie

ul. Główna 7, 22-315 Gorzków

2 Szkoła Podstawowa w Gorzkowie

ul. Partyzantów 83, 22-315 Gorzków

3 Centrum Społeczno Kulturalne w Gorzkowie

ul. Nadrzeczna 4, 22-315 Gorzków

4 Świetlica Wiejska w Wielkopolu

Wielkopole 55, 22-315 Gorzków

5 Świetlica Wiejska w Bobrowem

Bobrowe 84, 22-315 Gorzków

6 Świetlica Wiejska w Czystej Dębinie

Czysta Dębina 68, 22-315 Gorzków

7 Świetlica Wiejska w Borowie

Borów 114, 22-315 Gorzków

8 Świetlica Wiejska w Chorupniku

Chorupnik 15, 22-315 Gorzków

9 Świetlica Wiejska w Piaskach Szlacheckich

Piaski Szlacheckie 25A, 22-315 Gorzków

10 Strażnica OSP w Orchowcu

Orchowiec 180, 22-315 Gorzków

 Uwaga!

Dystrybucja preparatu jodowego nastąpi tylko w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.