WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

 

Gorzków-Osada, 10 października 2022 roku

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm..)

Wójt Gminy Gorzków informuje

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do najmu

Lp Przedmiot najmu Działka nr ewid.
Adres
Obręb Wysokość opłaty miesięcznej Tytuł prawny
1 Lokal użytkowy o powierzchni 41 m2 na parterze budynku Nr ewid 404 Gorzków-Osada ul. Główna 6 obręb nr 0012 Gorzków-Osada 6,00 zł za 1 m2 + VAT/ miesięcznie Własność KW ZA1Z/0055606/4

Wykaz w/w lokali wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, w prasie lokalnej, stronach internetowych urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje dotyczące powyższego wykazu nieruchomości udzielane będą telefonicznie pod numerem tel.: 846838156 wew. 318 lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 7.