Stawki opłat i podatków lokalnych w 2023 roku

Zestawienie stawek opłat i podatków, obowiązujących na terenie Gminy Gorzków w 2023 roku.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Informacja dotycząca zakończenia inwestycji na ul. Cichej w Gorzkowie-Osadzie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o nieruchomości gruntowej zabudowanej przewidzianej do sprzedaży.

Informacja Wójta Gminy Gorzków

 Informacja dotycząca zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie większej niż 2000 zł za tonę.

Miejsca dystrybucji jodku potasu w Gminie Gorzków

 Poniżej zamieszczamy wykaz planowanych punktów dystrybucji jodku potasu na wypadek zagrożenia radiacyjnego: