Informacja Starosty Krasnostawskiego

Apel w związku z pojawianiem się dzikich zwierząt w sąsiedztwie gospodarstw ludzkich na terenie powiatu krasnostawskiego.

Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem programu jest dopłata do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej osobie niepełnosprawnej samodzielne opuszczenie budynku.

Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem programu jest zapewnienie absolwentowi szkoły, na okres max. 36 miesięcy, samodzielnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

 Komunikat o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Widniówka

Komunikat o jakości wody z wodociągu Widniówka - woda przydatna do spożycia.

Informacja Sanepid woda niezdatna do spożycia

Komunikaty o jakości wody z wodociągu Widniówka - woda nieprzydatna do spożycia.