Informacja starosty krasnostawskiego

Apel w związku z III falą zachorowań o przestrzeganie zasad sanitarnych, racjonalne zachowanie i odpowiedzialność. Dbajmy o siebie i innych!

Aktywny Samorząd

Powiat Krasnostawski przystąpił w 2021 roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacja Marszałka Województwa Lubelskiego, po prawej stronie herb województwa w lewym dolnym rogu budynek urzędu marszałkowskiego

Obwieszczenie o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.

Kampania zus bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo. Starsza kobieta korzystająca z bankomatu.

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Informacje na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Szkolenie chemizacyjne, w lewym dolnym rogu ciągnik z opryskiwaczem na polu

Zapraszamy na szkolenie chemizacyjne, organizowane w CSK przez LODR i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie.