Krasnystaw, 17 października 2022 roku

W związku z obserwowanym na terenie powiatu krasnostawskiego pojawianiem się dzikich zwierząt w sąsiedztwie gospodarstw ludzkich, budzącym niepokój wśród ludzi i mogącym stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt domowych, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców o prawidłową gospodarkę odpadami, w szczególności odpadami BIO w postaci resztek jedzenia oraz trzymanie zwierząt domowych pod opieką.

Zasadne jest również podjęcie przez gminy i jej mieszkańców działań polegających na zabezpieczeniu pojemników na odpady przed swobodnym dostępem zwierząt, niepozostawianie resztek żywności na kompoście poza ogrodzeniem posesji, na parapetach, w obrębie budynków wielorodzinnych a także w lesie lub jego pobliżu, mogących wabić dziką zwierzynę i uzależnić ją od takiego źródła pokarmu i w efekcie nauczyć je postrzegania ludzi jako dostarczycieli pożywienia.

Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Andrzej Leńczuk