Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

UWAGA! Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego

Wójt Gminy Gorzków informuje, że od dnia 1 lutego do 28 lutego 2019 roku mozna składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze.

 - Rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 100 zł zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze
 - Dodatkowe środki otrzymają hodowcy bydła
Dla rolników hodujących bydło będzie dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP)

Wymagana dokumentacja:
 - wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Nowy wzór wniosku
Oświadczenie
Oświadczenie o dzierżawach
 - faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku
 - w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca 2018r.

UWAGA zmianie uległy kody oleju napedowego, które można uznać do zwrotu podatku akcyzowego

        Wójt Gminy Gorzków informuje, że od 1 stycznia 2019 roku ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiebiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zostały okreslone zasady oraz tryb przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju. W związku z powyższym do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019r. można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego:
- od dnia 01.08.2018r. do dnia 31.12.2018r. oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19
- od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.01.2019r. oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00,
ponieważ zakup oleju napędowego powinien dotyczyć 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Faktury tylko z takimi kodami będą brane pod uwagę w rozliczeniu zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//