Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja

weterynaria
        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że sprzedaż wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych we własnym gospodarstwie tj. mięsa i produktów mięsnych, jaj, ryb, tuszek drobiowych, miodu, mleka i produktów mlecznych jest działalnością podlegającą rejestracji we właściwym pod względem terytorialnym powiatowym inspektoracie weterynarii.

Sprzedaż w/w produktów bez wymaganej rejestracji jest działalnością nielegalną i podlega karze finansowej w wysokości od 200 do 5000 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących rejestracji można uzyskać osobiście w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 60A lub telefonicznie pod nr tel. 825763159 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
Małgorzata Kalinowska

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//