Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2019

Wójt Gminy Gorzków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019. Termin składania ofertr upływa do dnia 6 lutego 2019 r. do godz. 11:00.

W załączeniu przedstawia się komplet dokumentów, w tym dotyczących zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej przez organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej z dnia 15 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2019 r.

Załącznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 2. Wzór umowy

Załącznik nr 3. Wzór sprawozdania

Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Gorzków z dnia 11 lutego 2019 r.

Zaproszenie do składania propozycji zadań do Rocznego Programu Współpracy na rok 2019.

Gorzków-Osada, 20.09.2018 r.

.

Zaproszenie do składania propozycji zadań do Rocznego Programu Współpracy na rok 2019.

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019" zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) prowadzące działalność na terenie Gminy Gorzków do składania propozycji zadań publicznych planowanych do realizacji we współpracy z Gminą Gorzków w 2019 r. Zakres zadań publicznych określa art. 4 ww. ustawy.


Zgłoszone propozycje posłużą Wójtowi Gminy Gorzków do opracowania listy zadań publicznych przeznaczonych do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2019 r. w ramach „Rocznego Programu Współpracy…”


Wypełniony formularz stanowiący załącznik do pisma, należy odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wersji papierowej na adres: Gmina Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada „Zgłoszenie propozycji do projektu programu współpracy na rok 2019" w terminie do dnia 28 września 2018 roku.


Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie na Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 w dn. 4-5 października 2018 r

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego do udziału w dn. 4-5 października 2018 r. w „Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Pl. Teatralny 1. Integralną częścią LFIP 2018 będzie „Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym” organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Organizatorami dwudniowego święta lubelskich organizacji pozarządowych są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

 Zgłoszenia będą przyjmowane do dn. 27 września 2018 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji:

http://www.flop.lublin.pl/

https://www.facebook.com/events/283688698903344/

Pozdrawiam
Justyna Spryszak
Koordynator Biura

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowskie Przedmieście 53
20-076 Lublin
Tel.: 81 533 12 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//