Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019-2020

harmonogram 2019-2020

Odstrzał dzików

ROZPORZĄDZENIE NR 6
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII  W KRASNYMSTAWIE
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krasnostawskiego

§ 1. Dzierżawcom  obwodów  łowieckich....nakazuje się:

1. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów łowieckich obejmujących powiat
krasnostawski  w ilości  433 szt.,  z podziałem  na  odstrzał  24 szt.  dzików  w obwodzie  nr  172,  26 szt.  dzików
w obwodzie nr 190 i 47 szt. dzików w obwodzie nr 307 – Koło łowieckie Nr 24 „LIS” w Łopienniku Górnym,
72 szt. dzików w obwodzie nr 188 , 42 szt. dzików w obwodzie 207, 14 szt. dzików w obwodzie nr 244 –Koło
łowieckie  Nr 16 „SZARAK”  w Krasnymstawie,  47 szt.  dzików  w obwodzie  189-  Koło  łowickie
Nr 6 „JARZĄBEK”  w Lublinie,  45 szt.  dzików  w obwodzie  206-  Koło  łowieckie  Nr 27 „ROGACZ”
w Bończy, 21 szt.  dzików  w obwodzie  nr 191-  Koło Łowieckie  Nr 151 Żubr,  17 szt.  dzików w obwodzie  nr
209 i 15  szt.  dzików  w obwodzie  nr  245 –  Koło  Łowieckie  Nr 17 Jeleń  w Żółkiewce,  20 szt.  dzików
w obwodzie  208 i 15  szt.  dzików  w obwodzie  226-  Koło  Łowieckie  Nr 61 Sarna  Gorzków,  15 szt.  dzików
w obwodzie  nr  225-  Koło  Łowieckie  Nr 80 Budowlani  Lublin,  13 szt.  dzików  w obwodzie  nr  243 –  Koło
łowieckie Nr 62 Piżmak w Nieliszu w terminie do 28 lutego 2019r.;

Program czyste powietrze

Spotkanie informacyjne

organizowane przez

Ministerstwo Środowiska

Centrum Społeczno-Kulturalne

22-10-2018 r. godz 1800

 

Program "Czyste powietrze"

http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Dofinansowanie: od 30% do 90% kredyt pozostałe koszty kwalifikowane do 100%

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 plus)

Kwalifikowane wydatki:

Czytaj więcej...

oczyszczenie rzeki

ogłoszenie- oferty na konserwację rzeki Żółkiewka:

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
wykonaniu konserwacji rzeki Zółkiewki w km 14+800   14+850, 15+460    15+560,
16+470   17+875:
Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane:
ø Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (KNR 15 01 0114 04) w km:
14+800   14+850, 15+460   15+560, 16+470  ~ 17+875   85 [ar]
0 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp po wykoszeniu (KNR 15 01
0115 02)   85 [ar]
ø Wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna rzeki w km przy szerokości dna
4 [m] (KNR 15 01 0114 07) w km 14+800   14+850, 15+460   15+560   6 [ar]
‹› Wygrabienie wykoszonych porostów z dna rzeki (KNR 15 01 0115 04)    6 [ar]
‹› Cięcie krzaków ze skarp rzeki na całej długości (KNR 00 01 0105 02)   0,30
[hal

Oferty składać do Urzędu gminy Gorzków do 27sierpnia2018r do godz 11:00.

Termin wykonania do 30 września 2018 r.

Ogłoszenie zamówienia

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

 

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

        Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji w/w projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać tutaj – Zakładka Usuń azbest - przewodnik Krok po kroku

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//