Logotyp programu pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa będzie wydawana w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie ul. Nadrzeczna 4

Data wydawania żywności Godzina Miejscowość
22 września 2022 rok od 8:00

Bogusław
Orchowiec
Felicjan

od 10:00

Baranica
Antoniówka
Czysta Dębina
Czysta Dębina-Kolonia

od 12:00

Borów
Borów-Kolonia
Olesin
Bobrowe

23 września 2022 rok od 8:00

Borsuk
Józefów
Piaski Szlacheckie
Chorupnik

od 10:00

Góry
Gorzków-Osada
Gorzków-Wieś
Zamostek

od 12:00

Wielkopole
Widniówka
Wiśniów
Wielobycz

Żywność będzie wydawana w godz. od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 84 68 38 506