Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzków na rok 2023. Uwaga na zmiany! Nowy odbiorca odpadów wprowadził podział gminy na dwa rejony.

Zwracamy również uwagę, że w okresie od kwietnia do października odpady zmieszane będą odbierane dwa razy w miesiącu. Dostarczanie odpadów przez mieszkańców do PSZOK zostaje bez zmian - obowiązuje każdy ostatni piątek miesiąca.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzków na rok 2023

  REJON I
  ANTONIÓWKA, BARANICA, BOGUSŁAW, BORÓW,
BORÓW-KOLONIA, BORSUK, CHORUPNIK, CZYSTA
DĘBINA, CZYSTA DĘBINA-KOLONIA, FELICJAN,
JÓZEFÓW, ORCHOWIEC
MIESIĄC POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI,
BIOODPADY
SEGREGOWANE
PLASTIK, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
STYCZEŃ 26  
LUTY 23 23
MARZEC 23  
KWIECIEŃ 11, 24 24
MAJ 10, 25  
CZERWIEC 7, 26 26
LIPIEC 13, 24  
SIERPIEŃ 10, 28 28
WRZESIEŃ 7, 25  
PAŹDZIERNIK 6, 23 23
LISTOPAD 27  
GRUDZIEŃ 19 19
  REJON II
  BOBROWE, GORZKÓW-OSADA, GORZKÓW-WIEŚ,
GÓRY, OLESIN, PIASKI SZLACHECKIE, WIDNIÓWKA,
WIELKOPOLE, WIELOBYCZ, WIŚNIÓW, ZAMOSTEK
MIESIĄC POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI,
BIOODPADY
SEGREGOWANE
PLASTIK, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
STYCZEŃ 27  
LUTY 24 24
MARZEC 24  
KWIECIEŃ 12, 25 25
MAJ 11, 26  
CZERWIEC 9, 27 27
LIPIEC 14, 25  
SIERPIEŃ 11, 29 29
WRZESIEŃ 8, 26  
PAŹDZIERNIK 9, 24 24
LISTOPAD 28  
GRUDZIEŃ 20 20

POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI - worki czarne, BIODEGRADOWALNE (worek brązowy)

SEGREGOWANE - SZKŁO (worek zielony), PLASTIK (worek żółty), PAPIER (worek niebieski),

Worki z odpadami powinny być wystawione przed godz. 7:00 w pasie drogowym przy posesji.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzków na rok 2023 |pdf 415,94kb

 

  ZABUDOWA WIELORODZINNA
MIESIĄC POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI,
BIOODPADY
SEGREGOWANE
PLASTIK, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
STYCZEŃ 27  
LUTY 24 24
MARZEC 24  
KWIECIEŃ 3, 11, 18, 25 25
MAJ 4, 11, 18, 25  
CZERWIEC 2, 9, 16, 23, 27 27
LIPIEC 7, 14, 20, 25  
SIERPIEŃ 4, 11, 18, 24, 29 29
WRZESIEŃ 8, 14, 21, 25  
PAŹDZIERNIK 6, 13, 19, 24 24
LISTOPAD 28  
GRUDZIEŃ 20 20

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej na rok 2023 |pdf 414,63kb