Ochrona Środowiska, zielone drzewo w bańce mydlanej, po lewej stronie u góry mniejsze bańki mydlane z zielonymi małymi roślinkami
Informacja dotycząca usuwania azbestu

Informacja na temat VI naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane do 8 lutego 2022 roku.

Informacja dotycząca usuwania azbestu

Informacja na temat V naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane do 26 lutego 2021 roku.

Zielone tło z białymi napisami Wycinka drzew i krzewów w lewym dolnym rogu ścięte drzewo i pień na którym stoi piła łańcuchowa

Kiedy należy zgłosić wycinkę drzew, uzyskać pozwolenie, a kiedy nie ma takiego obowiązku?

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Zawiadomienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3111OL Chorupnik – Rudnik – Mościska.