„Laboratoria Przyszłości” to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowa kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu publiczne szkoły podstawowe otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Kwota wsparcia jest uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkoły i wynosi dla Gminy Gorzków  60 000,00 zł. Wsparcie zostało przekazane w całości bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Gorzkowie w 2021 r. w ramach otrzymanego wsparcia zakupiła sprzęt, który pozwoli poprzez zabawę rozwinąć umiejętności kreatywnego myślenia, analizowania danych i rozwiązywania złożonych, rzeczywistych problemów.
W roku szkolnym 2022/2023 sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.