Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że od miesiąca października 2018 roku będą obowiązywać nowe wyższe kryteria dochodowe do OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ z Programu Operacyjne Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o zgłaszanie się w m-cu październiku 2018r. w godz. od 7.30 do 15.30 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (np. nakaz podatkowy, decyzja ZUS lub KRUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu).

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ TO:
  1. Kryterium dochodowe:
    - dla osoby SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ 1 402,00 zł
    - dla OSOBY W RODZINIE 1 056,00 zł
  2.Trudna sytuacja określona w art. 7 ust. o pomocy społecznej

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA W GMINIE GORZKÓW
Szczegółowe informacje pod nr. telefonu: (84)6838506 lub (84)6838156 wew. 327

Dobry Start

Dobry Start ulotka

 

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY GORZKÓW

        Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.
Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie
ul. Główna 9
tel. 84 6838506, 84 6838156

lub:

Posterunku Policji w Żółkiewce
ul. Batalionów Chłopskich 1, 22-335 Żółkiewka,
tel. 82 5756278

Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie
ul. Okrzei 11,
tel. 82 575-62-10 lub telefon alarmowy 997
.

Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowego bezpłatnego numeru 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj.lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.

pomoc zywnosciowa2014-2020

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej będą wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.

Kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej to:
– dla osoby samotnie gospodarującej 1268,00 zł
– dla osoby w rodzinie 1028,00 zł/os.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu: (84) 6838506

Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych.

UWAGA !!!

Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych
Od 1 listopada 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie będzie wypłacał
świadczenia rodzinne od 27 dnia każdego miesiąca.

Podkategorie

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//