Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja dot. wydawania żywności.

pomoc zywnosciowa 05 2019

Informacja dot. wydawania żywności.

wydawanie zywnosci luty 2019

Karta Dużej Rodziny 2019 dla rodziców - nawet z dorosłymi dziećmi!

        Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (obecnie pełnoletnich i niemieszkających już z rodzicami) – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Do 31 grudnia 2018 roku taką możliwość miały tylko rodziny posiadające na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie - do 18 roku życia i w przypadku dzieci uczących się - do 25 lat.
Wniosek o wyrobienie Karty Dużej Rodziny (KDR) można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gorzkowie, ul. Główna 9 w godzinach 7.30 – 15.30.
Nowe formularze dokumentów oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Ogłoszenia o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z dnia 21 stycznia 2019 roku.

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie poszukuje 1 osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Charakter umowy: umowa-zlecenie
Okresu umowy: od stycznia 2019

I Nazwa i adres Zleceniodawcy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9, 22-315 Gorzków, tel.84 6838506

II Ogólny zakres wykonywanych czynności:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych...czytaj więcej

Ogłoszenia o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z dnia 3 stycznia 2019 roku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie poszukuje 1 osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Charakter umowy: umowa-zlecenie

Okresu umowy: od stycznia 2019

I Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9, 22-315 Gorzków, tel.84 6838506

II Ogólny zakres wykonywanych czynności:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.<<< czytaj więcej >>>

Podkategorie

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//