Obwieszczenie


z dnia 3 sierpnia 2018 roku
o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków