Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Plakat A4 RGB bez spadw 01

        Informujemy, że na potrzeby przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie, ul. Nadrzeczna 4 dostępne jest stanowisko komputerowe do przeprowadzenia samospisu w ramach PSR 2020.
Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu.
        Jednocześnie przypominamy, że udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:
poprzez formularz internetowy, dostępny od 1 września br. wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.
telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu– kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon” (opcja dostępna od 1 września br.)

Plakat 1

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego przypominamy o możliwości kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą w wypełnieniu formularza spisowego. Infolinia pomoże również zweryfikować rachmistrza, upewnić się czy są Państwo objęci obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że nie prowadzą już Państwo gospodarstwa rolnego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl.

oznaczenie miejsca spisowego2

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//