Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na szkolenie on-line "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - adresowane dla mieszkańców obszarów wiejskich

   

     Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”, które odbędzie się w terminie 3 sierpnia – 11 września 2020 r. Więcej informacji dostepnych pod linkiem:
http://cdr112.e-kei.pl/cdr/index.php/pl/931-oddzial-w-krakowie-zaprasza-wlascicieli-lasow-prywatnych-na-szkolenie-e-learningowe-pn-wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska-w-ramach-poddzialania-8-5-prow-2014-2020

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//