Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ważna informacja dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków, Żółkiewka”

graf wykl

Beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków Żółkiewka” informujemy, że w dniu 25 stycznia 2021 r. dobiega końca okres trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Całkowita wartość projektu wyniosła 6 720 384,38 zł. Projekt finansowany był w 100% ze środków zewnętrznych. W ramach projektu 600 gospodarstw domowych z terenu gmin Gorzków, Łopiennik Górny i Żółkiewka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności otrzymało komputer oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Realizacja projektu pozwoliła również na utworzenie w 4 jednostek podległych JST punktów dostępu do Internetu.

W związku z zakończeniem okresu trwałości projektu informujemy, iż zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem zostaną Państwu przekazane na własność w formie darowizny. Przekazanie nie obejmuje urządzeń abonenckich będących przedmiotem dotychczasowego użyczenia. Zestawy abonenckie stanowią element infrastruktury sieciowej i pozostają własnością Gminy Łopiennik Górny. Urządzenia abonenckie zostaną zdemontowane po zaprzestaniu dostarczania bezpłatnego Internetu i nie podpisaniu umowy z nowym operatorem sieci.

Od dnia 01 luty 2021 r. nastąpi zaprzestanie świadczenia obsługi serwisowej w razie wystąpienia awarii sprzętu.

Ze względu na obecną sytuacje epidemiczną, mając na uwadze zapewnienie beneficjentom dostępu do wszelkiego rodzaju e-usług  (e-administracja, e-bankowość itp.) oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów na potrzeby zdalnego nauczania podjęto decyzję o wydłużeniu świadczenia usługi dostępu do Internetu do dnia 30 czerwca 2021 r. Po tym terminie będą mogli Państwo zawrzeć umowę na świadczenie usługi dostępu do Internetu z dowolnym, wybranym przez siebie usługodawcą. Korzystanie z Internetu bezprzewodowego w oparciu o dotychczasowe urządzenia abonenckie będzie możliwe jedynie wtedy, gdy właściwy operator telekomunikacyjny uzyska wymagane zezwolenia i dostęp do sieci.

Aby otrzymać sprzęt komputerowy na własność, należy zgłosić się do właściwego Urzędu w celu podpisania umowy darowizny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którym został użyczony sprzęt komputerowy w terminie do 28 lutego 2021 r. do właściwych urzędów w celu podpisania umowy darowizny:

• Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Nadrzecznym (dla mieszkańców z terenu gminy Łopiennik Górny)

Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie (dla mieszkańców z terenu gminy Gorzków)

• Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce (dla mieszkańców z terenu gminy Żółkiewka).

Apel do mieszkańców

APEL DO MIESZKAŃCÓW W ZWIĄZKU Z ZIMĄ

            Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

CO MOŻNA ROBIĆ?
Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do: alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy,pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp do środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Gorzków prosimy o pilny kontakt:

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie – tel. 84 6838506 lub

84 6838156 w. 327, w godz. 7.30 – 15.30

-Posterunku Policji w Żółkiewce - ul. Batalionów Chłopskich 1, 22-335 Żółkiewka, tel. 478133580- nowy numer tel.

-Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, Tel. 47 8133210 lub tel. alarmowy 997

-Telefon alarmowy –tel.112

-Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – całodobowy telefon interwencyjny – 987

Infolinia w Gminie Gorzków

Informujemy, że gmina Gorzków realizuje zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W tym celu została uruchomiona infolinia Gminy Gorzków pod numerem tel. 516 028 608, czynna w godzinach 7:30 - 15:30 (od poniedziałku do piątku)

Osoby uprawnione do realizacji szczepień w ramach dowozu przez Gminę:

 • osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
 • osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Szczepienia będą prowadzone w terminie od dnia 25 stycznia 2021 r. w dwóch punktach szczepień w Gorzkowie-Osadzie.w planowanej ilości 60 szczepień w dwóch punktach  tygodniowo

Punkty szczepień w Gminie Gorzków

Punkty szczepień w Gminie Gorzków

Przed przyjściem do punktu zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19.

Kto może się zarejestrować?

 • Od 15 stycznia do 21 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 80 lat.
 • Od 22 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 70 lat.

Szczepienia dla osób powyżej 70. roku życia ruszą 25 stycznia 2021 r.

Jak możesz się zarejestrować?

 • Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989 lub,
 • zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub,
 • skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień (numer na dole strony) lub,
 • skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin Twojego szczepienia, a następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty.

Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy że podasz swój nr PESEL.

Dla osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, uruchomione zostały mobilne zespoły szczepiące. Jeśli potrzebujesz pomocy, zarejestruj się na szczepienie bezpośrednio w punkcie szczepień. Informacje, które punkty szczepień w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi, dostępna jest na infolinii pod numerem telefonu 989.

ADRESY

 1. Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Agamed", ul. Nadrzeczna 1, 22-315 Gorzków Osada, telefon: 508511515
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego Julitta Kaszycka-Policha, ul. Nadrzeczna 1, 22-315 Gorzków Osada, telefon: 846838999

Szczepimy się przeciw COVID-19! Obecnie trwają szczepienia osób z grupy „zero”, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień. To m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny. Proces szczepień – zgodnie z programem – będzie realizowany etapami.

Informacja na temat szczepionki

Informacja

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Gorzków
w dniu
24.12.2020r. (czwartek)
Urząd Gminy będzie NIECZYNNY.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//