Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wybory i referenda

Wybory samorządowe 2018

Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
... zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę dnia 21 października 2018 r.
.

obwieszczenie-okregi..

Pełny tekst Rozporządzenia

Obwieszczenie - okregi Gmina

Gminna Komisja Wyborcza

sklad-GKW

 

Dyżury Urzędnika Wyborczego

W związku z wykonywaniem czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń do
obwodowych komisji wyborczych, przedstawian harmonogram pełnienia dyżurów w
Urzędzie Gminy Gorzków:
  12.09.2018 -W godz. 9.00 12.00,
  14.09.2018 - W godz. 9.00 13.00,
  18.09.2018 - W godz. 10.00 12.00,
  19.09.2018 - W godz. 10.00 12.00,

  21.09.2018 - W godz. 9.00 15.30,
  24.09.2018 - W godz. 10.00 12.00,
  26.09.2018 - W godz. 9.00 15.30.

Katarzyna Torbiczuk

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i zgłoszeń kandydatów na wójta.
 

 

 

INFORMACJA o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Działając na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych informuję, co następuje:
Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury

 

Powiat chełmski

 Miasto Rejowiec Fabryczny - 2
Gmina Białopole - 2
Gmina Chełm - 2
Gmina Dorohusk - 2
Gmina Dubienka - 2
Gmina Kamień - 2
Gmina Leśniowice - 2
Gmina Rejowiec - 2
Gmina Rejowiec Fabryczny - 2
Gmina Ruda-Huta - 2
Gmina Sawin - 2
Gmina Siedliszcze - 2
Gmina Wierzbica - 2
Gmina Wojsławice - 2
Gmina Żmudź - 2

 

Powiat krasnostawski

 Miasto Krasnystaw - 3
Gmina Fajsławice - 2
Gmina Gorzków - 2
Gmina Izbica - 2
Gmina Krasnystaw gm. - 2
Gmina Kraśniczyn - 2
Gmina Łopiennik Górny - 2
Gmina Rudnik - 2
Gmina Siennica Różana - 2
Gmina Żółkiewka - 2

 

Powiat włodawski

 Miasto Włodawa - 3
Gmina Hanna - 2
Gmina Hańsk - 2
Gmina Stary Brus - 2
Gmina Urszulin - 2
Gmina Włodawa - 2
Gmina Wola Uhruska - 2
Gmina Wyryki - 2

 

Miasto n. p. p. Chełm - 5

 

 

Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

1. Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminach z obszaru działania Delegatury składają zgłoszenia w terminie do dnia 15 marca 2018 r. (czwartek) do godz. 15:30.

Czytaj więcej...

Rejestr wyborców

Krajowe Biuro Wyborcze

udostęnia filmy informujące o sposobie sprawdzania rejestrów wyborców.

Zachęcamy do sprawdzenia wpisu na listę rejestru wyborców.

 

Filmy (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują się na kanale PKW i KBW na Youtube.

 

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

Wybory Samorządowe

https://www.youtube.com/watch?v=gIUKoRfURkg

https://www.youtube.com/watch?v=jDE9SXM_lA4

 

Referendum 2015

Zarządzenie referendum: Postanowienie Prezydenta

Obwody głosowania: Obwieszczenie Wójta

Zgłaszanie do komiji obwodowych: Druk zgłoszenia

Informacja Wójta losowanie do komisji -13 sierpnia  2015 r godz 800:informacja ogłoszona

Wynik losowania kandytów na członków obwodowych komisji ds referendum - protokół z losowania

Składy obwodowych komisji ds referendum - > składy komisji

 

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych 2014.

        Gminna Komisja Wyborcza w Gorzkowie-Osadzie podaje do wiadomości skład Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

<<< zobacz >>>

Podkategorie

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//