Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Nabór pracownika w Urzędzie Gminy

 

 1. WÓJT GMINYGORZKÓW

  OGŁASZA otwarty i konkurencyjny nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze pracownika d/s księgowości podatkowej i obsługi finansowej

  wwymiarzepełnegoetatu.

 2. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Gorzków

ul. Główna 9 ,

22-315 Gorzków-Osada

w zamkniętej kopercie z dopiskiem :“Nabór na stanowisko ds księgowości podatkowej i obsługi finansowej

 • do dnia 5 kwietnia 2018 r.dogodz.1100
 • opublikowanie list kandydatów w dniu 05-04-2018 do godz 1500,
 • test pisemny z wiedzy z zakresu zgodnie z pkt 3.b): w dniu 10-04-2018 od godz 900,
 • rozmowa kwalifikacyjna z trzema osobami, które otrzymały największą ilość punktów w teście pisemnym w dniu 10-04-2018 od godz 1200
 • przewidywany termin rozpoczęcia pracy od dnia 01-05-2018 r.
 • Treść ogłoszenia : Nabór kandydatów
 • Złożone oferty:

 

Karolina Puławska zam. Kolonia Stężyca,

Repeć Iwona zam. Krasnystaw

Ewelina Rzymowska zam. Krasnystaw

Wszystkie spełniają wymagania formalne.

Kandydatki są zaproszone na test pisemny z wiedzy z zakresu zgodnie z pkt 3.b) z ogłoszenia w dniu 10-04-2018 od godz 900,

Zakres sprawdzanej wiedzy z tematów:

    • postępowania administracyjnego,

    • postępowania podatkowego,

    • samorządu gminnego,

    • pracowników samorządowych,

    • finansów publicznych

    • rachunkowości,

    • znajomość przepisów prawa lokalnego,

oraz posiadanych umiejętności obsługi programów komputerowych z zakresu edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (programy Microsoft Office - 2007 lub Apache OpenOffice 4.1.5)

Wyniki postępowania konkursowego - ocena punktowa:

Karolina Puławska: 

1- odpowiedzi na pytania -26 pkt

2- dokumenty arkusz kalkulacyjny i dokument tekstowy - 4 pkt

3- rozmowa kwlifikacyjna - 5 pkt

Razem punkty - 35 

 

Ewelina Rzymowska: 

1- odpowiedzi na pytania - 10 pkt

2- dokumenty arkusz kalkulacyjny i dokument tekstowy - 9 pkt 

3- rozmowa kwlifikacyjna - 5 pkt

Razem punkty - 24

 

Iwona Repeć - zrezygnowała z konkursu

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//