Wizyta studyjna w dniach 25-27 września

Informuje się, że Ekologiczny Klub UNESCO w ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli co najmniej trzy osobowych  grup nieformalnych do uczestnictwa w  bezpłatnej wizycie studyjnej w dniach 25-27 września 2014 r., dotyczącej udziału organizacji pozarządowych i mieszkańców w życiu publicznym. Poza organizatorem i partnerami mogą w niej wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z następujących gmin w województwie Lubelskim: Gorzków, Jabłonna, Krasnystaw, Krzczonów , Ludwin, Łęczna, Milejów,  Mełgiew,  Piaski, Rybczewice, Spiczyn,  Wólka,  Trawniki, Żółkiewka. Do udziału w wizycie zostanie zrekrutowanych  60 osób, które zostaną podzielone na trzy grupy tj. małopolska, świętokrzyska, podkarpacka, udające się w trzy regiony Polski. Każda z grup uczestniczyć będzie w trzech   warsztatach prowadzonych przez tamtejszych specjalistów. Będą to: osoby odpowiedzialne za wsparcie organizacji pozarządowych w tzw. dużych projektach szwajcarskich ( programy:  Alpy-Karpatom, Alpejsko-Karpacki Most Współpracy, Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością), przedstawiciele fundacji  prowadzących projekty partycypacyjne (m.in. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”)  stowarzyszenia/ samorządy zajmujące się zwiększaniem udziału dzieci i młodzieży w życiu publicznym (Fundacja Generator Inspiracji, Gmina Ryglice). Wszystkie  grupy spotykają się w Rzeszowie. Tam odbywają się ostanie warsztaty. Tam też podsumowywana jest wizyta. Aby wziąć udział w wizycie studyjnej należy:

Czytaj więcej...

Umowa na przebudowę zbiornika retencyjnego w Gorzkowie podpisana

Wójt Gminy Gorzków informuje, że w dniu 09.09.2014 r. nastąpiło zawarcie umowy na realizację zdania „Przebudowa zbiornika retencyjnego Gorzków”. Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum:

  1. KOPAX” Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Artur Garnuszek, 27-660 Koprzywnica, Błonie 70 - Lider
  2. Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemiaszek, Antoni Gancarz, 27-600 Sandomierz, ul. Mostowa 2 – Partner

Wartość umowy wynosi 648 994, 44 zł. brutto. Termin realizacji przewidziany jest do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia

Gmina Gorzków zaprasza do składania ofert w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. "Dostawa wyposażenia do istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czysta Dębina". 
Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro prowadzi się zgodnie z art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Postępowanie służy analizie cen rynkowych oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy. Oferty można składać do dnia 17.09.2014 r. godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Gorzków. Zamówienie zawiera 32 krzesła  oraz 8 stołów konferencyjnych. 

Zapytanie ofertowe

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Gmina Gorzków zaprasza do składania ofert w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. "Remont istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czysta Dębina". 
Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro prowadzi się zgodnie z art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Postępowanie służy analizie cen rynkowych oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy. Oferty można składać do dnia 16.09.2014 r. godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Gorzków.
Komplet dokumentów można pobrać tutaj.


Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014.

 

 

       

 

 

Pragniemy zaprosić do uczestnictwa wszystkie zainteresowane osoby sposobami Finansowania Inwestycji Proekologicznych.

Polska Fundacja Ekologiczna we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizuje I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, które odbędzie się w dniach 16-18 września 2014 roku w Kołobrzegu. W ramach I Międzynarodowego Forum Ekologicznego odbędą się także Targi ekologiczne.

Najważniejszym punktem Targów będzie Centrum Informacyjne Finansowania Inwestycji Proekologicznych, w którym przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, eksperci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także Banku Ochrony Środowiska będą udzielali informacji na temat finansowania inwestycji.

 

Szczegółowe informacje:Forum ekologiczne

www.ekologiczny-dom.com

Podkategorie

Linki

    
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//