Zaproszenie na badania.

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKUI POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY)

 W dniu: 12.10.2015 w Ośrodku Zdrowia ul. Nadrzeczna 1 w Gorzkowie w godzinach od 10:00 do 12:00
odbędą się Komputerowe Badania wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (84)683-86-87

Koszt badania komputerowego 5 zł.
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł.

Zapisy prowadzone będą do dnia 12.10.2015
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

                                                                 Serdecznie zapraszamy

PROFILAKTYKA PO LUBELSKU.

      

        W związku z tym, że działania profilaktyczne i edukacja zdrowotna w Polsce przedstawiają wiele braków, lekarze rodzinni zrzeszeni w Lubelskim Związku Lekarzy Rodzinnych –Pracodawców podjęli inicjatywę zmniejszenia tych niedostatków przynajmniej wobec własnych pacjentów. Cegłą łatającą wyrwę w murze profilaktyki ma być PROFILAKTYKA PO LUBELSKU – cykl akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie województwa lubelskiego przez lekarzy zrzeszonych w LZLR-P i skierowany do ich pacjentów. Pierwszą, inauguracyjną akcją cyklu będzie obchodzony 22 września Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej. Tego dnia od godziny 8.00 do 13.00 związkowe przychodnie będą pobierały swoim pacjentom krew na morfologię krwi.

Wykonawcą analiz będzie Centrum Medyczne LUXMED – partner akcji. Badanie będzie wykonane każdemu pacjentowi przychodni, który w tym celu się zgłosi. Wyniki badań przekażą pacjentom ich lekarze rodzinni. Badania są dla pacjentów bezpłatne, a ich koszty pokrywają przychodnie. Oprócz wykonania morfologii krwi, w ramach akcji przewidziana jest edukacja dotycząca potrzeb transplantacji komórek macierzystych szpiku oraz możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca W tym zakresie akcję wspiera kolejny partner – Fundacja Dawców Komórek Macierzystych Szpiku (DKMS).

 

Dowóz dzieci do szkół 2015/2016

Dowóz dzieci skolnych zterenu Gminy Gorzków do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

- Dowóz dzieci autobusami na podstawie biletów miesięcznych:

1 trasa Gorzków-Osada-Orchowiec- Bogusław

2 trasa Gorzków-Osada-Antoniówka-Czysta Dębina Kol-Czysta Dębina- Borów- Borów Kol.

3 trasa Gorzków-Osada-Piaski Szlacheckie- Chorupnik (kol) Gorzków-Wieś -Baranica

przewoźnik Marta Brzozowska:rozkład-jazdy-Brzozowska

- Dowóz dzieci autobusami szkolnymi Gminy:

trasy według załącznika: rozkład jazdy- autobusy Gminy

tra

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borów

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borów”. Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2015 r. o godz. 11:00

W załączeniu zamieszcza się Ogłoszenie, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.08.2015 r.

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy

Załacznik nr 2. Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3. Wzór umowy

Załącznik nr 4. Opis techniczny i przedmiar, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

czas pracy -okres upałów

Na okres upałów wprowadzam czas pracy Urzędu Gminy Gorzków

w godz od 700 do 1500.

Zmieniony czas pracy obowiązuje od 10 sierpnia 2015 do 31-08-2015 r.

 

Wójt Gminy

/-/Marek Kasprzak

Podkategorie

Linki

    
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//