Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzków na lata 2015 - 2023

Zawiadamia się o prowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu strategicznego pn.: ,,Strategia Rozwoju Gminy Gorzków na lata 2015 - 2023”.

Celem konsultacji jest zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu strategii.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie: od dnia 25 listopada 2015 r. do dnia 9 grudnia 2015 r.

Wszelkie uwagi dotyczące treści dokumentu należy składać w formie pisemnej na formularzu konsultacji na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Załącznik nr 1. Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Gorzków z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik nr 2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gorzków na lata 2015 - 2023.

Załącznik nr 3. Formularz konsultacji.

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku!

 

        Związek Banków Polskich prowadzi Kampanię Informacyjną, której celem jest poszerzenie wiedzy o możliwości i potrzebie zastrzegania w bankach wszystkich utraconych dokumentów. Bez względu na to czy zostały one skradzione czy zagubione.

Kampania jest prowadzona we współpracy z Policją, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przy aktywnej współpracy ze strony samorządów miast i gmin a także uczelni. Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo osób, które utraciły dokumenty tożsamości.

Inicjatywa ma przede wszystkim informować o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl

Nabór wniosków na kolektory słoneczne i fotowoltaikę

Gorzków-Osada, dn. 10.11.2015 r.

Szanowni Państwo,

         Informujemy o możliwych do zainstalowania odnawialnych źródłach energii (OZE) – kolektory słoneczne i fotowoltaika. Gmina Gorzków będzie aplikować o środki z funduszy unijnych. Poniżej przedstawiamy możliwości zainstalowania poszczególnych OZE wraz z kosztem szacunkowym udziału mieszkańca w kosztach instalacji i wymaganiami dotyczącymi istniejących instalacji.

 

 

KOLEKTORY SŁONECZNE

PANELE FOTOWOLTAICZNE

CEL MONTAŻU

Podgrzanie wody

Produkcja prądu

KOSZT W ZŁ DLA PRZECIĘTNEJ INSTALACJI

10.000,00

30.000,00

SZACUNKOWY UDZIAŁ WŁASNY MIESZKAŃCA W ZŁ

1.500,00 – 2.500,00

4.200,00- 6.300,00

WYMAGANIA TECHNICZNE

Min. 6 m2 powierzchni dachu lub ogrodu możliwej do instalacji kolektorów – niezacienionej, w kierunku południowym

Min. 30 powierzchni dachu lub ogrodu możliwej do instalacji paneli- niezacienionej, w kierunku południowym

        

Aby zgłosić udział do programu, należy wypełnić ankiety, które są dostępne w Urzędzie Gminy Gorzków i na stronie internetowej www.gorzkow.eu. Ankiety dotyczą fotowoltaiki i kolektorów słonecznych.

Uwaga!

Osoby, które w latach 2014 – 2015 złożyły ankiety na kolektory słoneczne nie muszą składać nowych deklaracji w zakresie kolektorów słonecznych.W odpowiednim czasie zostaną jedynie poproszone o aktualizację i uszczegółowienie danych.

Informujemy również, że wytworzona energia elektryczna  zgodnie z zasadami naboru może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych. Ważne aby instalowane urządzenia nie spowodowały przekroczenia zapotrzebowania odbiorcy na energię elektryczną.

 

 

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

 

Ankieta nr 1. Fotowoltaika 

Ankieta nr 2. Kolektory słoneczne 

Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie..

        W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie zamieszcza stosowne komunikaty:

Komunikat nr 1 do właścicieli zarządców i użytkowników obiektów bodowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym
Komunikat nr 2 skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzkowie

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu  do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 12 listopada 2015 r.,  konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców gminy Gorzków od godziny 12:00 do 14:30 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie , ul. Nadrzeczna 4, 22-315 Gorzków-Osada

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Podkategorie

Linki

    
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//