LUBELSKIE LATO 2014

Folder mapka1

Obwieszczenie.

        Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego dotyczące decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych na stację demontażu pojazdów wycofywanych z eksploatacji w miejscowości Orchowiec.

 

Załączniki:

Obwieszczenie

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego - już w sierpniu!!!

Wójt Gminy Gorzków

informuje rolników o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać w terminie od 01 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego za okres od 01 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Wszyscy Na Start.

NST Sp. z o. o. oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
zapraszają do udziału 
w projekcie „Wszyscy na START”

Oferujemy:

bezpłatne usługi doradczo-szkoleniowe i możliwość uzyskania dotacji inwestycyjnej w wysokości do 33 000 zł/osobę dla 35 Uczestniczek/Uczestników projektu oraz skorzystania ze wsparcia pomostowego (1 200 zł/miesiąc wypłacanego przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej).

 

Zapraszamy:

osoby niezatrudnione (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) zamieszkałe na terenie powiatu: chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, włodawskiego oraz Miasta Chełm  zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.


Do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób, w tym:

 • 25 mężczyzn i 25 kobiet (w tym wchodzących lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci),
 • 40 osób bezrobotnych (w tym 20 kobiet) i 10 osób nieaktywnych zawodowo (w tym 5 kobiet),
 • co najmniej 25 osób mieścić się będzie w przedziale wiekowym 18-30 lat.

Rekrutacja do projektu:

od 23 czerwca do 4 lipca 2014 roku

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Lokalnych Biur Obsługi Projektu:

- w Chełmie: Filia FRL, pl. Niepodległości 1, pok. 46, tel. 82 563 24 29, 82 560 20 20

- w Krasnymstawie: Filia FRL, ul. Sobieskiego 3, pok. 220, tel. 82 576 13 80

Po dokumenty rekrutacyjne zapraszamy na stronę:

www.nst-chelm.pl lub www.fundacja.lublin.pl


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wszyscy na START plakat

Konkurs "Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2014"

         Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”, Wójt Gminy Mircze oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Mircze serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie „Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2014” skierowanego do Kobiet z terenów wiejskich województwa lubelskiego. Pragniemy w ten sposób wyróżnić kobiety, które dzięki swojej pasji i zaangażowaniu działają aktywnie na rzecz społeczności lokalnych.

Zgłoszenia przyjmowane są w 9 kategoriach:

 • Kobieta Aktywna Roku
 • Animatorka Roku
 • Autorka Inicjatywy Społecznej Roku
 • Wolontariuszka Roku
 • Skarbniczka Roku
 • Pasjonatka Roku
 • Strażniczka Ogniska Domowego
 • Kobieta Kultury
 • Kobieta Dialogu Międzynarodowego

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 czerwca 2014 roku. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 lipca 2014 roku w Mirczu (pow. hrubieszowski) w ramach VI Forum Kobiet Aktywnych. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępne poniżej bądz na stronie: www.stowarzyszeniebonafides.pl lub bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia: ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

Mobilny Punkt Informacyjny.

        Zapraszamy na spotkanie z konsultantami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, którzy będą udzielać informacji o możliwościach wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej.

 

Szczegóły spotkania

Podkategorie

Linki

    

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//