Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę oczyszczalni ścieków i modernizację ujęcia wody w Gminie Gorzków

Wójt Gminy Gorzków ogłasza postępowanie: „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę oczyszczalni ścieków i modernizację ujęcia wody w Gminie Gorzków”, które jest prowadzone w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wymienionej Ustawy. W załączeniu znajduje się ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2016 r. wraz z załącznikami. Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2016 r. o godz. 11.00.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2016 r.

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 3 - Wykaz osób,

Załącznik nr 4 – Wzór umowy,

Załącznik nr 5. Szczegółowy opis oczyszczalni ścieków,

Załącznik nr 5. Budynek krat. Przekrój i rzut,

Załącznik nr 6. Szczegółowy opis stacji ujęcia wody,

Załacznik nr 6. Schemat technologiczny wodociągu.

Ferie zimowe z MOSiR w Krasnymstawie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie
zaprasza młodzież szkolną (szkoły podstawowe i gimnazja) na ferie zimowe 2016.

Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.30. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram.

ferie zimowe 15-19.02.2016
ferie zimowe 22-26.02.2016

Jednocześnie zapraszamy wszystkich do korzystania z lodowiska
Centrum Sportowo-Rekreacyjne (stadion miejski) ul. Piłsudskiego 48.

 

Możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie preferencyjnych pożyczek na finansowanie na terenie województwa lubelskiego przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki (0,92% w skali roku) od 10 000 zł do 65 000 zł na maksymalny okres 36 miesięcy.  

Czytaj więcej...

Zmiany w podatkach.

        Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o podatku leśnym. Zmiany wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045).

Czytaj więcej...

Wesołych, Spokojnych i Radosnych...

strona BN 2015 4 strona

Podkategorie

Linki

    
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//