Referat Oświaty informuje...

Informujemy, że referat oświaty został przeniesiony do Szkoły Podstawowej w Gorzkowie.
Prosimy o pobieranie wniosków na Stypendia szkolne.
Termin upływa z dniem 15 września 2016r.

Informacja

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2016/2017
Dowóz dzieci busem - Rozkład jazdy

Modernizacja drogi gminnej Nr 110074 L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olesin, nr dz. 425

  • Gmina Gorzków ogłasza postępowanie na roboty budowlane pn: „Modernizacja drogi gminnej Nr 110074 L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olesin, nr dz. 425”, które  jest prowadzone w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wymienionej Ustawy – wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 tys. euro.
  • Marek Kasprzak
  • /-/Wójt Gminy Grzków
  • Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.08.2016 r.
  • Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
  • Załacznik nr 2, Wzór umowy
  • Załacznik nr 3. Dokumentacja techniczna: Przedmiar, Opis techniczny, STWiOR

Komunikat dotyczący afrykańskiego pomoru świń.

        Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej... czytaj więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Święto zbiorów w Gorzkowie"

Gorzków-Osada, 04.08.2016 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 239),  uznając celowość realizacji zadania publicznego,  zamieszcza się następująca ofertę:

  1. Oferta Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorzkowskiej pn: „Święto zbiorów w Gorzkowie”. Termin realizacji: od 12.08.2016 r.  do 31.08.2016 r.

            Oferta dotyczy wsparcia w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy tj. sfery. „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

            Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego wynosi: 5 000, 00 zł.

            Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Piotra Cichosza, insp. ds. zamówień publ. i funduszy, tel. 846838156; faks 846838111; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada - w terminie do dnia 11 sierpnia  2016 roku.

            Ofertę zamieszono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada oraz na stronie internetowej Gminy Gorzków: www.gorzkow.eu w okresie od dnia 04.08.2016 r. do dnia 11.08.2016 r.


Kazimierz Policha

/-/ Sekretarz Gminy

z up. Wójta Gminy Gorzków

Załącznik nr 1. Oferta SMZG z dnia 04.08.2016 r. 

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami

 

 

Clipboard01

Gorzków-Osada, 1 sierpnia 2016 r.

 

Informuje się, że w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”, współfinansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych, w dniu 4 sierpnia 2016 r. o godz. 14-tej w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie, przy ul. Nadrzecznej 4, odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. realizacji inwestycji kluczowej w Gminie Gorzków.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z terenu Gminy Gorzków. Spotkanie zostanie przeprowadzone z udziałem zewnętrznego moderatora.

 

 

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Podkategorie

Linki

     MPZP
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

Brak grafik
//