Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie Starosty Krasnostawskiego

z dnia 10 lipca 2018 roku
o możliwości składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Baranica
w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Borów Kolonia
w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Chorupnik
w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Felicjan
w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Olesin
w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Piaski Szlacheckie
w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Wielobycz

Pomoc żywnościowa

Pomoc żwnościowa:

pom-zywn1

Komunikat Nr 1/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

z dnia 24 maja 2018 roku
do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych, w których organizowany jest wypoczynek letni o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących do wypoczynku dzieci i młodzieży.

        W zwiazku ze zbliżającym się okresem wypoczynku letniego oraz możliwością wystąpienia zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo podczas sezonu turystycznego na terenie województwa lubelskiego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w ktorych organizowany jest wypoczynek letni o ich obowiazku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych... czytaj więcej

Nabór pracownika w Urzędzie Gminy -podatki

Wójt Gminy Gorzków ogłasza nabów na wolne stanowiska urzędnicze:
Zatrudnienie w 
Urząd Gminy Gorzków
22-315 Gorzków-Osada
ul Główna 9
2. Określenie stanowiska:
a) Stanowisko ds księgowości podatkowej,
b) Stanowisko ds wymiaru podatku i opłat lokalnych,
Prowadzone jest jedno wspólne postępowanie konkursowe na oba stanowiska.
Kandydaci mogą aplikować na oba stanowiska lub na jedno wybrane (wymagane są tylko jedne dokumenty).
Nabór kandydatów:
skł
adanie ofert

dodnia 22 maja 2018 r.dogodz.1100( decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

opublikowanie list kandydatów w dniu 22-05-2018 do godz 1500,

test pisemny z wiedzy z zakresu zgodnie z pkt 3.b): w dniu 23-05-2018 od godz 900,

rozmowa kwalifikacyjna z pięcioma osobami, które otrzymały największą ilość punktów w teście pisemnym

w dniu 23-05-2018 od godz 1200,

przewidywany termin rozpoczęcia pracy od dnia 01-06-2018 r.

Szczególy w ogłoszeniu:ogłoszenie naboru

Informacja z otwarcia ofert:

 

Zgodnie z ogłoszonym konkursem do godz 1100 dnia 22 nmaja 2018 roku wpłynęły oferty kandydatów:

 

  1. Katarzyna Szczepanik zam. Wielkopole,

  2. Sylwia Jaślikowska zam. Zamostek

  3. Dominika Waszczyńska zam. Krasnystaw

  4. Sylwia Kowalik zam. Olchowiec

  5. Szczegóły:z otwarcia
  6. Wyniki postępowania Konkursowego:
  7. Komisja rekomenduje zatrudnienie  kandydatów:
  8. a) Na stanowisko ds księgowości podatkowej, Panią Sylwię Jaślikowską.

  9. b) Na stanowisko ds wymiaru podatku i opłat lokalnych, Panią Dominikę Waszczyńską
  10. Przewodniczący komisji Sekretarz Gminy Kazimierz Policha

 

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

        Na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353)

Starosta Krasnostawski podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 04 maja 2018r. na wniosek inwestora tj. Pana Ryszarda Jaremek-Kudła zam. Bogusław 31, 22-315 Gorzków została wydana decyzja nr AB.6740.131.2018 z dnia 04.05.2018r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowo-składowego na działalność usługową polegającą na produkcji pasz...  czytaj więcej

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//