PIT - komunikat Urzędu Skarbowego

Komunikat Urzędu Skarbowego w Krasmymstawie

w sprawie rozliczania podatków (PIT) od osób fizycznych.

W załączeniu:

Jak wysłać PIT przez internet

Zmiany w rozliczeniu PIT

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego”

Wójt Gminy Gorzków informuje się w dniu 16 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12: 00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie-Osadzie, ul. Nadrzeczna 4 odbędzie się kolejne z cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy w ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego”. Konsultacje społeczne będą służyły opracowaniu standardów współpracy Gminy Gorzków i organizacji pozarządowych oraz perspektyw i możliwości współdziałania.

Tematyka spotkania przedstawia się w sposób następujący:

  1. Realizacja Programu Inicjatyw Najmniejszych (II edycja),
  2. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2015,
  3. Omówienie projektów realizowanych przez Gminę Gorzków,
  4. Standardy współpracy – przykłady dobrych praktyk,
  5. Wolne wnioski, dyskusja, ankiety.
  • Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców, grup nieformalnych i przedstawicieli sektora samorządowego z terenu gminy Gorzków. Spotkanie będzie prowadzone przez koordynatora projektu w Gminie przy udziale władz Gminy.

Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w spotkaniu.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 - 2020

Wójt Gminy Gorzków informuje, że Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zaprasza do udziału konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014 – 2020. Konsultacje odbędą się 16.02.2015 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie w godz.: 10:00 – 12:00.

Na spotkanie zaprasza się: mieszkańców gminy, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój oraz pozyskiwanie środków ma rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Szczegółowy program zamieszcza się w załączeniu.

Program spotkania.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Terminarz zebrań sołeckich.

 

Miejscowość Data Godzina
Antoniówka 4 luty 14:00
Baranica 18 luty 14:00
Bobrowe 18 luty 14:00
Bogusław 6 luty 14:00
Borów 27 luty 14:00
Borów-Kolonia 27 luty 13:00
Borsuk / Józefów 11 luty 14:00
Chorupnik 30 styczeń 14:00
Czysta Dębina 19 luty 13:00
Czysta Dębina-Kolonia
19 luty 14:00
Felicjan 20 luty 13:00
Gorzków-Osada 17 luty 13:00
Gorzków-Wieś 8 luty 14:00
Góry 17 luty 14:00
Olesin 15 luty 17:00
Orchowiec 13 luty 13:00
Piaski Szlacheckie 3 luty 13:00
Widniówka 5 luty 13:00
Wielkopole 9 luty 14:00
Wielobycz 12 luty 13:00
Wiśniów 10 luty 14:00
Zamostek 16 luty 13:00

Realizacja projektu: Na własne konto

 

Gmina Gorzków uczestniczy w realizacji projektu „Na własne konto”. Jest to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

W ramach programu 18 uczniów z Gimnazjum w Gorzkowie bierze udział w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii w okresie jednego tygodnia ferii zimowych. Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczniowie poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W ramach zajęć zaplanowane są dwie wizyty studyjne: do banku w Krasnymstawie oraz dużego przedsiębiorstwa w Zamościu.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pod kierunkiem nauczyciela pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

Podkategorie

Linki

    
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//