Kurs operatora kombajnu.

Szanowni Państwo

        14 listopada 2014r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie zorganizowany zostanie kurs operatora kombajnu zbożowego.

Początek o godz. 930

Cena kursu to 492 zł brutto - w tej jednej cenie kursanci otrzymują uprawnienia operatora:

- kombajnu zbożowego

- samobieżnej sieczkarni polowej

- prasy wysokiego zgniotu

 

serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem
Katarzyna Kowalczyk
SZKOLTEX - Centrum Usług BHP i Kadr
ul. Zemborzycka 59E
20-388 Lublin

www.szkoltex.pl

Dofinansowanie dla przedsiębiorczych.

Zapraszamy osoby z pomysłem na biznes do udziału w projekcie pt. "Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades" organizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" w partnerstwie z Politechniką Śląską i Bankiem Zachodnim WBK, w ramach Santander Universidades. Projekt skierowany jest do osób chcących rozwijać swój pomysł biznesowy.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają ze szkoleń, podczas których będą rozwijać swój model biznesowy, aby w końcu zmierzyć się podczas Konkursu i walczyć o nagrody: dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 40 000 zł lub udział w wizycie studyjnej!

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2015

Wójt Gminy Gorzków informuje, że w dniu 9 października zostały ogłoszone konslutacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015. Dokumenty zostały opublikowane na stronie http://ddd.gorzkow.eu/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorzków i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gorzkowie. Konsultacje trwają w okresie od dnia 09.10.2014 do dnia 23.10.2014. 

II Konsultacje inwestycji kluczowej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gorzków
Wójt Gminy Gorzków informuje się w dniu 16 października (czwartek) o godz. 16: 00 w sali Domu Ludowego w Chorupniku odbędzie się drugie spotkanie z mieszkańcami Gminy w ramach cyklu konsultacji społecznych, które będą dotyczyć kluczowych inwestycji w Gminie Gorzków, zwłaszcza zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie.
Konsultacje społeczne będą służyły opracowaniu „Zintegrowanej Strategii Rozwoju OF Szlaku JIIIS w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej". Wnioski złożone przez uczestników spotkań zostaną uwzględnione w ww. dokumencie, który następnie zostanie przyjęty przez Radę Gminy i będzie wyznaczał kierunki inwestycyjne na lata 2014 – 2020.
Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców, specjalistów, organizacji pozarządowych, młodzieży, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora samorządowego. Spotkanie będzie prowadzone przez moderatora-specjalistę przy udziale władz Gminy.
Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w spotkaniu.

Marek Kasprzak
/-/Wójt Gminy Gorzków

 

Podkategorie

Linki

    
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//