Przebudowa dróg gminnych nr 109726 L oraz 109727 L w miejscowości Bogusław.

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 109726 L oraz 109727 L w miejscowości Bogusław”Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.05.2015 r. o godz. 11:00

W załączeniu zamieszcza się Ogłoszenie, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Z up. Wójta Gminy

/-/Kazimierz Policha Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.04.2015 r.

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2. Wykaz wykonanych robót.

Załącznik nr 3. Wzór umowy.

Załącznik nr 4. Opis techniczny I ,Opis techniczny II

Zaproszenie na koncert patriotyczny.

Sezon motocyklowy 2015 na Szlaku Jana III Sobieskiego.

Stowarzyszenie „Free Wings Krasnystaw” zaprasza wszystkich chętnych motocyklistów, turystów oraz mieszkańców regionu dnia 18 kwietnia 2015 roku w Gorzkowie–do udziału w imprezie otwierającej sezon motocyklowy 2015 – impreza będzie finałem projektu pn. „Organizacja imprezy otwierającej sezon motocyklowy 2015 na Szlaku JIIIS”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii (www.programszwajcarski.gov.pl, i www.swiss-contribution.admin.ch/poland.)   <<< czytaj więcej >>>

Remont pokrycia dachowego na budynku magazynowym na dz. nr 360/6 w Gorzkowie-Osadzie

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania: Remont pokrycia dachowego na budynku magazynowym na dz. nr 360/6 w Gorzkowie-Osadzie

Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

Termin składania ofert upływa w dniu: 17.04.2015 r. o godz. 11:00

W załączeniu zamieszcza się Ogłoszenie, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec Wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Z up. Wójta Gminy

/-/Kazimierz Policha Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.04.2015 r.

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy

Załacznik nr 2. Wzór umowy

Załącznik nr 3.Opis techniczny,przedmiar

Informacja.

Uprzejmie informujemy, że w dniu:

3.04.2015 (piątek)

Urząd Gminy będzie czynny do godz. 1300.

Podkategorie

Linki

    
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//